Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Masada και sicarii

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του Mark Andrew Brighton σχετικά με τους σικάριους και τις τελευταίες ώρες στο φρούριο της Masada. Ο Μ.Α. Brighton είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και το παρουσιάσαμε παλαιότερα στο ιστολόγιο (The Sicarii in Jusephus's Judaean War, SBL Publications 2008).
O Βrighton παρουσιάζει τις παλαιότερες ερμηνείες που δόθηκαν από τους ειδικούς στο γεγονός ότι ο Ιώσηπος αφιερώνει μία μακροσκελή περιγραφή στις τελευταίες ώρες των επαναστατών στη Μασάδα καθώς και στο ότι ο λόγος του Eleazar b. Yair δικαιολογεί την αυτοκτονία παρά την υποταγή στους Ρωμαίους, κάτι που ο ίδιος ο Ιώσηπος απορρίπτει στο δικό του λόγο στη Jotapata. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι το γενικό πνεύμα διαφόρων λόγων που παρατίθενται στον Ιουδ. Πόλεμο δεν είναι ο τονισμός της παντοδυναμίας των Ρωμαίων, αλλά η διαπίστωση ότι τη δύναμη την έχουν από τον Θεό κι επομένως η αντίσταση των Ιουδαίων στρέφεται εναντίον και του Θεού. Η προσεκτική μελέτη επίσης της αφήγησης για τη Μασάδα αποκαλύπτει πολλά στοιχεία που συμφωνούν με τη διαπίστωση του S. Mason ότι στον Ιουδ. Πόλεμο συχνά ο Ιώσηπος τονίζει την ανδρεία των Ιουδαίων. Πραγματικά στη Μασάδα οι Ρωμαίοι δεν επιδεικνύουν την ικανότητα και τη δύναμή τους, αφού, όταν εισέρχονται στο φρούριο, οι επαναστάτες είναι ήδη νεκροί. Ο Ιώσηπος μάλιστα αντί για τη γενναιότητα των Ρωμαίων εδώ κάνει λόγο για τη θεία πρόνοια (πρόνοια / ανάγκη). Ο Ιώσηπος παρουσιάζει την αυτοκτονία των sicarii ως θεία αναγκαιότητα και τιμωρία, εξαιτίας της συμπεριφοράς των επαναστατών απέναντι στους συμπατριώτες τους. Η τίμια λύση ήταν να αυτοκτονήσουν οι ίδιοι και στερήσουν έτσι την ένδοξη νίκη από τους Ρωμαίους διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δική τους τιμή.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: