Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Ένα χρήσιμο βιβλίο για τις ερμηνευτικές μεθόδους

Το βιβλίο, που θα σας παρουσιάσω, το αγόρασα πρόσφατα στην έκθεση βιβλίου στο συνέδριο της EABS στο Lincoln κι είναι αυτό που διαβάζω αυτές τις μέρες.

Paula Gooder, Searching for Meaning. An Introduction to Interpreting the New Testament, SPCK - WJK 2008
ISBN:978-0281058358
16 ευρώ

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται 23 ερμηνευτικές μέθοδοι (χωρίς βέβαια, όπως δηλώνει και η ίδια η συγγραφέας, να εξαντλούνται σε αυτόν τον κατάλογο όλες οι σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Καινής Διαθήκης). Στην αρχή ένας γνωστός βιβλικός επιστήμονας παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου υπό συζήτηση και στη συνέχεια η συγγραφέας του βιβλίου παρέχει ένα σύντομο κατάλογο των αντιπροσωπευτικότερων βιβλίων σχετικά με αυτήν. Έπειτα δίνεται ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου: ένα κείμενο της Κ.Δ. ερμηνεύεται με αυτήν. Στο τέλος γίνεται μία σύντομη κριτική και παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της κάθε μεθόδου.

Οι μέθοδοι είναι οργανωμένες συμβατικά σε τρεις κατηγορίες (λέω συμβατικά, διότι κάποιες από αυτές δεν εμπίπτουν απόλυτα σε αυτές, αλλά έχουν χαρακτηριστικά κοινά σε περισσότερες από μία): (1) μέθοδοι που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο τι υπάρχει πίσω από το κείμενο, δηλαδή προσπαθούν να αναπαραστήσουν και να κατανοήσουν αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό, (2) μέθοδοι που εστιάζουν την προσοχή τους μέσα στο κείμενο και σκοπό έχουν να κατανοήσουν τη σημασία του κειμένου ως έχει ανεξάρτητα από τις αιτίες που το προκάλεσαν και (3) μέθοδοι που κινούνται μπροστά από το κείμενο, δηλαδή ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο κατανοείται το κείμενο από τους σημερινούς αναγνώστες.

Στη συνέχεια σας δίνω τον κατάλογο των ερμηνευτικών προσεγγίσεων /μεθόδων που παρουσιάζονται στο βιβλίο (σε παρένθεση το όνομα του βιβλικού επιστήμονα που παρουσιάζει κάθε φορά το θεωρητικό μέρος της μεθόδου):

From Event to Text
Historical criticism (Bruce Chilton)
Social science criticism (Bruce J. Malina)
Form Criticism (James D.G. Dunn)
Source criticism (Craig A. Evans)
Redaction criticism (Mark Goodacre)

Text
Textual criticism (J. Keith Elliott)
Translation theory (Peter Kevern)
Canonical criticism (James A. Sanders)
Rhetorical criticism (Ben Witherington III)
Narrative criticism (Elizabeth Struthers Malbon)
Structural criticism (Daniel Patte)
Poststructural criticism (George Aichele)

From Text to Reader
Reception history (Christopher Rowland)
Theological interpretation (A.K.M. Adam)
Reader-response criticism (Robert M. Fowler)
Feminist criticism (Kathy Ehrensperger)
Queer criticism (Teresa J. Hornsby)
Liberation criticism (Gerald O. West)
Sociopolitical criticism (Ched Myers)
Black criticism (Emerson B. Powery)
Postcolonial criticism (R.S. Sugirtharajah)
Asian criticism (Tat-siong Benny Liew)
Ecological criticism (David G. Horell)

Για να πάρετε μία γεύση του βιβλίο, μπορείτε να διαβάσετε μέρος (ουσιαστικά το μεγαλύτερο) στο google books (πατήστε εδώ)Δεν υπάρχουν σχόλια: