Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Το νέο τεύχος του ΟΤΕ

Στο νέο τεύχος του Old Testament Essays: journal of the Old Testament Society of South Africa (OTSSA) 22:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Solomon O. Ademiluka, "The sociological functions of funeral mourning : illustrations from the Old Testament and Africa", 9-20
 • Jacobus W. Gericke, "What is an 'el? : a philosophical analysis of the concept of generic godhood in the Hebrew Bible", 21-46
 • Alphonso Groenewald, "Psalm 51 and the criticism of the cult : does this reflect a divided religious leadership?", 47-62
 • Dirk Human, "'From exile to Zion' : ethical perspectives from the twin Psalms 127 and 128", 63-87
 • Frances: Klopper, "Interpretation is all we have : a feminist perspective on the objective fallacy", 88-101
 • Magdel LeRoux, : "'Ngoma lungundu' : an African Ark of the Covenant", 102-125
 • Madipoane J. Masenya, "'For better or for worse?' : the (Christian) Bible and Africana women", 126-150
 • Aron Pinker, "'Abomination to Egyptians' in Genesis 43:32, 46:34, and Exodus 8:22", 151-174
 • Leonard P. Mare - Johan Serfontein, "The violent, rhetorical-ideological God of Nahum", 175-185
 • Peet J. van Dyk, "Challenges in the search for an ecotheology", 186-204
 • Willie Wessels, " 'n Verkenning van tendense in profetenavorsing", 205-227

Δεν υπάρχουν σχόλια: