Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 14:3 (2016)

  • Tom Holmén, "Crucifixion Hermeneutics in Judaism at the Time of Jesus," 197 - 222 (abstract)
  • James F. McGrath, "Obedient Unto Death: Philippians 2:8, Gethsemane, and the Historical Jesus," 223 - 240 (abstract)
  • Stanley E. Porter and Andrew W. Pitts, "Has Jonathan Bernier Rescued Critical Realism?," 241 - 247 (abstract)
  • Anthony Le Donne, "Fake News and the Jesus Historian," 248 - 261 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: