Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Κιονόκρανο της διπλής κιονοστοιχίας του Ναού του Ηρώδη / A column capital from the 2nd Temple collonnade

Το κιονόκρανο της διπλής κιονοστοιχίας του Ναού - φωτο: Vladimir
Naychin. Site: Israel Hayom
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Israel Hayom αρχαιολόγοι που εργάζονται στο  Temple Mount Sifting Project έφεραν στο φως κιονόκρανο που προέρχεται από την διπλή κιονοστοιχία του Δεύτερου Ναού. 
Διαβάστε σχετικά στο άρθρο της εφημερίδας:  Section of 2nd Temple-era column found at Temple Mount dig καθώς και τον κριτικό σχολιασμό και διόρθωση του αρχικού δημοσιεύματος στο ιστολόγιο Ritmeyer Archaeological DesignA Capital from Solomon’s Porch on the Temple Mount

Δεν υπάρχουν σχόλια: