Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

H ιστορική μαρτυρία των βιβλίων των Βασιλειών / The historical testimony of the books of Kings

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο του Graeme Auld (University of Edinburgh), στο οποίο ο συγγραφέας απαντά στα εξής τρία ερωτήματα όσον αφορά στις πληροφορίες των βιβλίων των Βασιλειών:

α) μπορεί να θεωρηθεί η περίοδος του "ενωμένου Βασιλείου" ως ιστορική;
β) υπήρχε η προσκύνηση του Θεού (ή του βασιλιά) κατά την περίοδο του Πρώτου Ναού;
γ) μπορεί μία ιστορία του Βόρειου Βασιλείου να στηριχθεί στις πληροφορίες των βιβλίων των Βασιλειών;

Δεν υπάρχουν σχόλια: