Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JRS / In the current issue of JRS

Journal of Roman Studies 105 (2015)

  • Brent D. Shaw, "The Myth of the Neronian Persecution," 73-100 (abstract)
  • Diana Ng, "Commemoration and Élite Benefaction of Buildings and Spectacles in the Roman World," 101-123 (abstract)
  • Heidi Wendt, "Ea Superstitione: Christian Martyrdom and the Religion of Freelance Experts," 183-202 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: