Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Augustinianum / In the current issue of Augustinianum

Augustinianum 55:2 (2015)

  • Angelo Di Berardino, "Women and Spread of Christianity," 305-336 (abstract)
  • Franco Gori, "L’edizione critica delle En. Ps. 101-150 di Agostino," 605-617 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: