Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Ένα νέο βιβλίο στη σειρά Ancient Near East Monographs / A new book in the series Ancient Near East Monographs

Αποτέλεσμα εικόνας για Priests and Cults in the Book of the Twelve,Στη σειρά Ancient Near East Monographs κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο σχετικά με τη λατρεία και το ιερατείο στο Δωδεκαπρόφητο. Η σειρά Ancient Near East Monographs εκδίδεται με την φροντίδα του  Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente και σε συνεργασία με την SBL και φιλοξενεί μελέτες που ασχολούνται με την αρχαία Εγγύς Ανατολή συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Είναι σειρά με κριτές κι οι μελέτες δημοσιεύονται στα αγγλικά ή στα ισπανικά. Διατίθενται στο διαδίκτυο ελεύθερες σε μορφή pdf:

Lena-Sofia Tiemeyer (ed.), Priests and Cults in the Book of the Twelve, ANEM 14, 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: