Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / An article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Rudolph De Wet Oosthuizen, "The drum and its significance for the interpretation of the Old Testament from an African perspective: Part one"

Δεν υπάρχουν σχόλια: