Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Συνέδριο για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης και τη Σαμαρειτική Πεντάτευχο / Conference on Dead Sea Scrolls and Samaritan Pentateuch

Το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα τον τρόπο που τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης και η Σαμαρειτική Πεντάτευχος μπορούν να συμβάλουν η μία στην κατανόηση της ιστορίας σύνταξης του άλλου: 

The Dead Sea Scrolls and the Samaritan Pentateuch
UNIVERSITY OF STRASBOURG, MAY 26–27, 2016

Πρόγραμμα / Programme
Thursday, May 26

14:00-14:15 Introduction

14:15-15:05 Magnar Kartveit (VID Specialized University, Norway)
“Scholars’ Evaluations of the Characteristics of the Pre-Samaritan Manuscripts.”

15:05-15:55 Michaël van der Meer (Netherlands)
“Exclusion and Expansion: Harmonisations in the Samaritan Pentateuch, Pre-Samaritan Pentateuchal Manuscripts and Non-Pentateuchal Manuscripts.”

15:55-16:10 Break

16:10-17:00 Stefan Schorch (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
“The (So-Called) Garizim Commandment of the Samaritan Pentateuch.”

17:00-17:50 Gary Knoppers (University of Notre Dame, United States of America)
“Altared States: The First Altar in the Land in the Jewish Pentateuch, the Samaritan Pentateuch, and 4QJoshuaa.”

17:50-18:05 Break

18:05-18:55 Innocent Himbaza (University of Fribourg, Switzerland)
“Looking at the Samaritan Pentateuch from Qumran: Legal Material in Leviticus and Deuteronomy.”

Friday, May 27

09:00-09:50 Abraham Tal (Tel-Aviv University, Israel)
“Do the Samaritan Pentateuch and the Isaiah Scroll Follow the Same Model?”

09:50-10:40 Jan Joosten (University of Oxford, United Kingdom)
“Biblical Interpretation in the Samareitikon.”

10:40-10:55 Break

10:55-11:45 Benjamin Ziemer (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
“Related or Not? 4QDeutb, 4QDeutc, 4QpaleoDeutr and the Textual Families of MT, SP and LXX.”

11:45-12:35 Christian Stadel (Ben-Gurion University of the Negev, Israel)
“Parallel Developments, Shared Traits, and Variegation in the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and the Samaritan Tradition.”

12:35-14:00 Lunch

14:00-14:50 Jonathan Ben-Dov (University of Haifa, Israel)
“Excavating the Pre-Samaritan Torah: The Case of Numbers 21.”

14:50-15:40 Michael Langlois (University of Strasbourg, France)
“Dead Sea Scrolls Palaeography and the Samaritan Pentateuch.”

15:40-15:55 Break

15:55-16:45 Emanuel Tov (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
“From a Popular Jewish LXX-SP Text to Separate Sectarian Texts: Insights from the Dead Sea Scrolls.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: