Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Διάλεξη του Daniel Wallace στην Αθήνα / Lecture of Daniel Wallace in Athens

Παραθέτω την παρακάτω πρόσκληση όπως μου την προώθησε ο συνάδελφος λέκτορας της ΚΔ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας κ. Αθ. Αντωνόπουλος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Πρόεδρος τoῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας, Καθηγ. κ. Σωτήριος Δεσπότης καί ὁ Λέκτ. κ. Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς προσκαλοῦν στήν διάλεξη τοῦ Δρ. Daniel Wallace, Διευθυντοῦ τoῦ Ἄμερικανικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Μελέτης τῶν Χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης (Center for the Study of New Testament Manuscripts: http://www.csntm.org/), τό ὁποῖο ἑδρεύει στήν πολιτεία τοῦ Texas τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἄμερικῆς.

Θέμα διάλεξης: «Τό πρόγραμμα ψηφιοποίησης τῶν Χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῶν Ἀθηνῶν»


Ἡ διάλεξη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, ὥρα 11.00 π.μ., στήν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στήν ὁδό Ἁγίας Φιλοθέης 21 105 56 ΠΛΑΚΑ ΑΘΗΝΑ. Ἡ πρόσβασή σας στήν αἴθουσα θά γίνει ἀπό τήν κεντρική εἴσοδο τοῦ κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Μετά τήν διάλεξη θά ἀκολουθήσει συζήτηση.

Συντονιστής ἐκδήλωσης: Λέκτ. Ἀθ. Ἀντωνόπουλος.

Γιά ἐπιπλέον πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στόν κ. Ἀθ. Ἀντωνόπουλο: email: aathanasios@yahoo.com, καί τηλ. 697-9250934.

Δεν υπάρχουν σχόλια: