Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Distant Worlds Journal: ένα νέο περιοδικό για τον αρχαίο κόσμο / Distant Worlds Journal: a new e-Journal on the ancient world

Και σε παλαιότερες αναρτήσεις έκανα αναφορά στο ευχάριστο φαινόμενο που παρατηρείται στον ακαδημαϊκό χώρο κατά τα τελευταία χρόνια να δημιουργούνται όλο και περισσότερες νέες πλατφόρμες υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών όπου νέοι κυρίως επιστήμονες (μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) μπορούν να δημοσιεύουν την ερευνητική τους δουλειά.
Ένα νέο τέτοιο φιλόδοξο περιοδικό είναι το Distant Worlds Journal, το οποίο εκδίδεται από διδάκτορες και μεταδιδάκτορες που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στο πλαίσιο του Münchner Graduiertenschule für Altertumswissenschaften „Distant Worlds“. 
Το περιοδικό είναι με κριτές και κάθε τεύχος θα είναι θεματικό. Το πρώτο τεύχος, που ήδη κυκλοφόρησε, έχει ως θέμα "Continuities and Changes of Meaning". Ξεχωρίζω δύο άρθρα που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την Βίβλο και τον κόσμο της:

Δεν υπάρχουν σχόλια: