Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Η φράση menetekel στο Δαν 5 / Meneketel in Dan 5

Ο Holger Gzella έχει αναρτήσει ένα εκτενές κείμενο για το γλωσσικό υπόβραθρο της φράσης meneketel στο Δαν 5: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: