Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig/ In Luce Verbi

D. Francois Tolmie, "Paul’s exercise of authority in the Letter to Philemon: A perspective from the 4th and 5th centuries CE"

Δεν υπάρχουν σχόλια: