Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Αρχέγονος Χριστιανισμός και κυνικοί φιλόσοφοι / Early Christianity and Cynics

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένας ενδιαφέρον τόμος στον οποίο η Marie-Odile Goulet-Cazé εξετάζει τη θέση ορισμένων ερευνητών (κυρίως του Jesus Seminar) για την επίδραση \που δέχθηκε ο Ιησούς και οι μαθητές του από δασκάλους της κυνικής φιλοσοφίας στην Γαλιλαία:

Marco Frenschkowski (Ed.), Marie-Odile Goulet-Cazé, Kynismus und Christentum in der Antike, transl.  Lena Seehausen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016
267 pp. 
ISBN 9783525593714
€ 100,00 (hardcopy) / € 79,99 (PFD ebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια: