Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Το τέλος του Μκ στο μικρογράμματο 304 / Mark's ending in the minuscule nr. 304

Ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο για το τέλος του Μκ στο μικρογράμματο χειρόγραφο αρ. 304 (12ος/13ος αι.) αναρτήθηκε από τον James Snapp, Jr. στο ιστολόγιό του The Text of the Gospels: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: