Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Τιμητικός τόμος για τον καθ. Arie van der Kooij / Festschrift for Prof. Arie van der Kooij


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή της Π.Δ. στο Πανεπιστήμιο του Leiden με αφορμή τα 65α γενέθλιά του που συνέπεσαν με τη συνταξιοδότησή του. Ο συλλογικός τόμος περιέχει μελέτες σχετικές με το βιβλίο του Ησαΐα μέσα στη συνάφεια των υπόλοιπων κειμένων της εβραϊκής Βίβλου και τα κείμενα της αρχαίας Εγγύς Ανατολής, κυρίως της νεο-ασσυριακής περιόδου. Κάποιες μελέτες επικεντρώνονται σε θέματα πρόσληψης του βιβλίου κυρίως στην ελληνική και τη συριακή του μετάφραση:

Michael van der Meer - Percy van Keulen - Willem Th. van Peursen - Bas ter Haar Romeny (εκδ.),
Isaiah in Context; Studies in Honour of Arie van der Kooij on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, (VT Suppl. 138), Leiden, Brill 2010
488 σελίδες
ISBN: 978 90 04 18657 6
152

Περιεχόμενα τόμου
 • Bob Becking, "'As straw is trodden down in the water of a dung-pit' : remarks on a simile in Isaiah 25:10", 3-13
 • Pancratius C. Beentjes, "Isaiah in the book of Chronicles", 15-24
 • Wim Beuken, "Woe to powers in Israel that vie to replace YHWH's rule on Mount Zion! : Isaiah chapters 28-31 from the perspective of Isaiah chapters 24-27",25-43
 • Robert P. Gordon, "The gods must die : a theme in Isaiah and beyond", 45-61
 • Holger Gzella, "So-called poel-forms in Isaiah and elsewhere", 63-81
 • Matthijs J. de Jong, "A window on the Isaiah tradition in the Assyrian period : Isaiah 10:24-27", 83-107
 • Percy S. van Keulen, "On the identity of the anonymous ruler in Isaiah 14:4b-21", 109-123
 • André Lemaire, "Yhwh seba'ot dans Isaïe à la lumière de l'épigraphie hébraïque et araméenne", 125-130
 • Johan Lust, "The divine titles ha'adôn and 'adonay in Proto-Isaiah and Ezekiel", 131-149
 • Karel J. Vriezen, "'Ruins' in text and archaeology : a note on the wording of "destruction" in the Latter Prophets", 151-159
 • Richard D. Weis, "Patterns of mutual influence in the textual transmission of the oracles concerning Moab in Isaiah and Jeremiah", 161-184
 • Hugh G. Williamson, "Isaiah 30:1", 185-196
 • Johann Cook, "The relationship between the Septuagint versions of Isaiah and Proverbs", 199-214
 • Kristin DeTroyer, "An exploration of the Wisdom of Solomon as the missing link between Isaiah and Matthew", 215-227
 • Cécile Dogniez, "L'indépendance du traducteur grec d'Isaïe par rapport au Dodekapropheton", 229-246
 • Natalio Fernández Marcos, "Is there an Antiochene reading of Isaiah?", 247-260
 • Cornelis Houtman, "Zwei Niederländer des 19. Jahrhunderts über die Wahrheit von Jesajas Prophetien", 261-280
 • Michaël N. van der Meer, "Visions from Memphis and Leontopolis : the phenomenon of the vision reports in the Greek Isaiah in the light of contemporary accounts from Hellenistic Egypt", 281-316
 • Takamitsu Muraoka, "Isaiah 2 in the Septuagint", 317-340
 • Willem T. van Peursen, "The text of Isaiah 26:9-19 in the Syriac Odes", 341-357
 • Albert Pietersma, "Of translation and revision : from Greek Isaiah to Greek Jeremiah", 359-387
 • Robert B. ter Haar Romeny, "Jacob of Edessa's quotations and revision of Isaiah", 389-406
 • Adrian Schenker, "Dans un vase pur ou avec des psaumes? : une variante textuelle peu étudiée en Isa 66:20", 407-412
 • Emanuel Tov, "Personal names in the Septuagint of Isaiah", 413-428
 • Bibliography of Arie van der Kooij, 429-438

Δεν υπάρχουν σχόλια: