Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

To νέο τεύχος του FilNeot / The new issue of FilNeot

Στο νέο τεύχος του Filologia Neotestamentaria 21 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Christian B. Amphoux, "Le canon du Nouveau Testament avant le IV siècle", 9-25
  • Paul L. Danove, "Christological implications of the three-fold interpretation of verbs of transference", 27-43
  • Dean B. Deppe, "Markan christology and the omission of hyiu theu in Mark 1:1", 45-64
  • G.T. Hobson, "aselgeia in Mark 7:22", 65-74
  • Iwan M. Whiteley, "Cataphora and lack of clarity in the book of Revelation", 75-90
  • Jan G. van der Watt - Chrys C. Caragounis, "A grammatical analysis of John 1,1", 91-138
  • Josep Rius-Camps - Jenny Heimerdinger, "The variant readings of the Western text of the Acts of the Apostles : 20 (Acts 13:44-52)", 139-146