Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Διεθνές συνέδριο για τον ιερό χώρο στην αρχαιότητα / International Conference on sacred space in antiquity

Ευχαριστώ τον συνάδελφο φιλόλογο κ. Γεώργιο Γούλα για την είδηση που ακολουθεί.
Στο διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου 2010 θα λάβει χώρα στο Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies (Οξφόρδη, Η.Β.) διεθνές συνέδριο με τον τίτλο:

"Rethinking The Gods: Post-Classical Approaches To Sacred Space"

Οι εισηγητές του συνεδρίου θα διερευνήσουν τον τρόπο που ο ιερός χώρος μεταμορφώθηκε κατά την περίοδο 300 π.Χ. έως 100 μ.Χ. και τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στις λατρευτικές πρακτικές, στα θρησκευτικά νοήματα και στην αρχιτεκτονική των ιερών. Αυτή η περίοδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία βασιλείων και ομοσπονδιών, την εδραίωση της ρωμαϊκής παρουσίας αλλά και τις πολιτισμικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές αλλαγές.
Τα ιερά αλλάζουν: εισάγονται νέοι θεοί, παλιοί θεοί αποκτούν νέα χαρακτηριστικά και αυτό αντικατοπτρίζεται στην τελετουργία, στις αφιερώσεις και στον τρόπο που αυτές κωδικοποιούνται μέσα στο χώρο. Καθώς αυτά τα φαινόμενα δε μπορούν να κατανοηθούν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σύγχρονες με αυτά εξελίξεις σε άλλα σημεία του ρωμαϊκού κόσμου, στο συνέδριο θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στα ιερά της ελληνιστικής Ιταλίας.
Τα ιερά βρίσκονται στην καρδιά του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου και η σημασία τους μπορεί να ερευνηθεί σε διάφορα επίπεδα: θρησκευτικά, πολιτισμικά, ιστορικά και πολιτικά. Οι εισηγητές θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στα εξής ζητήματα: α) μεταμόρφωση των θρησκευτικών κτιρίων και χώρων με τη δημιουργία νέων προτύπων, β) μεταφόρφωση του τοπίου των αφιερώσεων, γ) θρησκευτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρώμης και η έκφραση αυτών των σχέσεων στον υλικό πολιτισμό.
Στόχος του συνεδρίου είναι να ανοίξει νέες προοπτικές στην αρχαιολογία του αρχαίου κόσμου για μία περίοδο που δεν εξετάζεται συχνά.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για εγγραφή και περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: