Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Ευρετήριο του BullEp (1978-1984) / Index of BullEp (1978-1984)


Από το ιστολόγιο What's New in Papyrology πληροφορούμαστε την έκδοση του ευρετηρίου των των επιγραφών που δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 1978-1984 στο διεθνούς επιστημονικού κύρους περιοδικού Bulletin épigraphique υπό την επιστημονική επιμέλεια των J. και L. Robert. To γνωστό περιοδικό αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο για κάθε μελετητή των ελληνικών επιγραφών από την αρχαϊκή έως και τη βυζαντινή εποχή.

Index du bulletin épigraphique, Les belles Lettres, Paris 2010
ISBN: 978-2-251-44391-1
75 ευρώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: