Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17:2 (2017)

Jeremy D. Smoak, "From Temple to Text: Text as Ritual Space and the Composition of Numbers 6:24–26"

Δεν υπάρχουν σχόλια: