Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Αποκαλυπτική και τα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν / Apocalyptic and the aramaic texts of Qumran

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Andrew Perrin δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο κείμενο, όπου αναζητά τις πηγές της αποκαλυπτικής στα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν. Ειδικότερα, εστιάζει στο Απόκρυφον Γενέσεως, στην Αποκάλυψη Αμραμ, την αραμαϊκή εκδοχή του Δανιήλ και στο Απόκρυφον Λευί: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: