Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Στα τελευταία τεύχη του Reformed Theological Review / In the most recent issues of Reformed Theological Review

Reformed Theological Review 78/1 (2019)

  • Larry James Kraskevich, "Isaiah 14 and the problem of Baal worship," 1-27
  • Jaime Wright, "Ambitious translations? : The meaning of Ἐριθεία in the New Testament," 28-50

Reformed Theological Review 78/2 (2019)
  • Daryn Graham, "The apostle Paul and the success of the Jerusalem donation," 117-140
  • Paul Barnett, "Did Jesus speak Greek?" 141-151

Δεν υπάρχουν σχόλια: