Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στα πρόσφατα τεύχη του Concordia Theological Quarterly / Three articles of biblical interest in the recent issues of Concordia Theological Quarterly

Concordia Theological Quarterly 83 1/2 (2019)
  • James G. Bushur,  "The Early Christian Appropriation of Old Testament Scripture : The Canonical Reading of Scripture in 1 Clement," 63-83
Concordia Theological Quarterly 83 3/4 (2019)
  • Adam C. Koontz, "Scripture as Philosophy in Origen’s Contra Celsum," 237-250
  • Peter J. Scaer, "Passion and Persecution in the Gospels," 251-266


Δεν υπάρχουν σχόλια: