Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Iudaea recepta

Iudaea recepta (Φωτο: JewishPress)
Ένας aureus, που κυκλοφόρησε μετά την καταστολή της ιουδαϊκής επανάστασης που κατέληξε στην καταστροφή του 70 μ.Χ. είναι το θέμα της μελέτης της ιστορικού Linda Zollschan, το οποίο θα δημοσιευθεί στο τεύχος του 2020 του περιοδικού Israel Numismatic Research Journal. Το τέλος του Ιουδαϊκού Πολέμου και η υποταγή των επαναστατημένων Ιουδαίων υπήρξε το θέμα πολλών νομισμάτων αυτής της περιόδου σε όλη την αυτοκρατορία και προσέδωσε στον Βεσπασιανό και στη δυναστεία των Φλαβίων εξαιρετική δύναμη και αίγλη. Δύο θρίαμβοι, του Βεσπασιανού και του Τίτλου, οργανώθηκαν μέσα σε έναν χρόνο -κάτι εξαιρετικά σπάνιο στη ρωμαϊκή ιστορία- με απόφαση της Συγκλήτου για να εορτάσουν το γεγονός. Ανάμεσα στις κοπές νομισμάτων ξεχωρίζει ο σπάνιος aureus με την επιγραφή Iudaea recepta (φωτο). Η γενική εκτίμηση στην έρευνα είναι ότι η λέξη recepta δηλώνει την επιστροφή της Ιουδαίας στο διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας. Η Zollschan, ωστόσο, συνδέει το συγκεκριμένο νόμισμα με το τελετουργικό της παράδοσης ενός κράτους στην εξουσία των Ρωμαίων. Έτσι, δεν πρόκειται για μία περισσότερο ήπια έκφραση της κατάκτησης αλλά μάλλον παραπέμπει στην ίδια την πράξη και το λεκτικό της τελετής παράδοσης. Επομένως, σκοπό είχε να προσδώσει τιμή και κύρος στον Βεσπασιανό και να τον κατοχυρώσει πολιτικά στη Ρώμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: