Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:2 (2019)\

  • Matyáš Havrda, "Two Projects of Christian Ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4-6," 121–137  (abstract)
  • Douglas E. Finn & Anthony Dupont, "Preaching Adam in John Chrysostom and Augustine of Hippo," 190–217 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: