Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Η περιπέτεια των ψηφιδωτών του Ζεύγματος / The perils of the Zeugma mosaics

Το γνωστό μωσαϊκό της "μικρής τσιγγάνας", από το Ζεύγμα.
(φωτο: LARB)
Το Ζεύγμα  είναι μία ελληνιστική πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα στις όχθες του ποταμού Ευφράτη, στην Κομμαγηνή, γύρω στα 300 π.Χ. Το τμήμα της στη δυτική όχθη συνήθως ονομάζεται σήμερα Σελεύκεια, ενώ το ανατολικό Απάμεια. Καταστράφηκε κατά τον 3ο αι. μ.Χ. κι έχασε την αρχαία της αίγλη παραμένοντας ένα μικρό πόλισμα στα μετέπειτα χρόνια, θύμα συχνά επιδρομών. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν στις δεκαετίες του 1980 και 1990 έφεραν στο φως μία σειρά εντυπωσιακών ψηφιδωτών τα οποία σήμερα εκτίθενται στο τοπικό μουσείο. Το Ζεύγμα όμως είχε ήδη υποστεί πολλαπλές λεηλασίες κατά την αρχαιότητα και τα νεότερα χρόνια. Μέσα από τη μαύρη αγορά ψηφιδωτά του Ζεύγματος κατέληξαν σε μουσεία και συλλογές στη Δύση. Ένα σημαντικός αριθμός αυτών των αρχαιολογικών ευρημάτων έχει σήμερα ταυτοποιηθεί και κάποια από αυτά έχουν επιστρέψει στην Τουρκία. Το Ζεύγμα πια βρίσκεται βυθισμένο στο τεχνητό φράγμα που κατασκευάστηκε στην τοποθεσία. Η Ayşegül Savaş συζητά στην ηλεκτρονική σελίδα Los Angeles Review of Books την περιπέτεια των ψηφιδωτών του Ζεύγματος με αφορμή το πολύ γνωστό ψηφιδωτό της λεγόμενης "μικρής τσιγγάνας" (φωτο):Δεν υπάρχουν σχόλια: