Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)

Jean-Claude Loba Mkole, "Interculturality in peace-building and mutual edification (Rm 14:19)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: