Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Arethusa / In the current issue of Arethusa

Arethusa 51:3 (2018)

 Esther Eidinow, "'The Horror of the Terrifying and the Hilarity of the Grotesque': Daimonic Spaces—and Emotions—in Ancient Greek Literature," 209-235 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: