Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Uri Zur, "The tripartite structure and its design in a Tannaitic source"

Δεν υπάρχουν σχόλια: