Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Η Babatha / Babatha

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Philip Esler δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο άρθρο για την Babatha, την γυναίκα της οποίας το αρχείο βρέθηκε σε σπηλιά του En Yedi. Το αρχείο αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εποχή της επανάστασης του Bar Kochba, τη ζωή των γυναικών, την οικονομία και την καθημερινότητα της εποχής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: