Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Jacobus W. Gericke, "Mereological concepts for modelling parthood relations between אלהים and natural phenomena in the Hebrew Bible"

Δεν υπάρχουν σχόλια: