Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Ο βασιλιάς Δαυίδ, ο Ισραήλ και ο Ιούδας / King David, Israel and Judah

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Mahri Leonard-Fleckman σχετικά το ρόλο που διαδραμάτισε ο Ισραήλ κι ο Ιούδας στη διαμόρφωση των παραδόσεων για το ενωμένο βασίλειο στα χρόνια του Δαυίδ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: