Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 109:2 (2016)

François Bovon & Nancy P. Ševčenko, "Byzantine Art and Gospel Commentary: The Case of Luke 13:6–9, 10–17 ," 257-277 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: