Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Η βάση της 6ης ρωμαϊκής λεγεώνας στη Γαλιλαία / The base of the 6th Roman legion in Galilee

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Haaretz αναρτήθηκε η ενδιαφέρουσα είδηση του εντοπισμού της βάσης της 6ης ρωμαϊκής λεγεώνας (Legio Sexta Ferrata) η οποία μαζί με την 10η (με έδρα την Ιερουσαλήμ) έλεγχαν την περιοχή της Παλαιστίνης στο διάστημα 120-300 μ.Χ. Τα ερείπια της στρατιωτικής βάσης εντοπίστηκαν στην περιοχή της Megiddo, η οποία είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήματα (μεταξύ των οποίων κι ο αρχαιότερος ευκτήριος χριστιανικός οίκος). Ο εντοπισμός της βάσης έγινε με τη βοήθεια φωτογραφιών από δορυφόρο και στις ανασκαφές που έγιναν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ συμμετείχαν φοιτητές από διάφορα μέρη του κόσμου. 
Οι διαστάσεις της τετράγωνης περιβολής του στρατοπέδου ήταν 250 μ. x 250 μ. Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται νομίσματα, πλίνθοι, η βάση ενός τοίχου, η τάφρος που περιέβαλε το στρατόπεδο, πλίνθος με τη σφραγίδα της λεγεώνας, τμήμα του αποχετευτικού συστήματος κ.ά.  Ο Yotam Tepper, επικεφαλής της αρχαιολογικής αποστολής, συνδέει μάλιστα τον αρχαίο ευκτήριο οίκο με την παρουσία της λεγεώνας στην περιοχή και υποστηρίζει ότι πιθανόν στα μέλη της αρχαίας αυτής κοινότητας ανήκαν και στρατιωτικοί. 
Τα παραπάνω αποτελούν περίληψη της δημοσίευσης της εφημερίδας, η οποία όμως είναι προσβάσιμη μόνο σε συνδρομητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: