Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Το νέο τεύχος του Bibliotheca sacra

Στο νέο τεύχος του Bibliotheca sacra 166: 662 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Robert B. Chisholm, "Identity crisis : assessing Samson's birth and career", 147-162
  • Gordon H. Johnston, "The enigmatic genre and structure of the Song of Songs : part 2", 163-180
  • James P. Tanner, "Is Daniel's seventy-weeks prophecy messianic? : part 1", 181-200
  • Kirk R. MacGregor, "Is 1 Corinthians 11:2-16 a prohibition of homosexuality?", 201-216
  • Ed Glasscock, "Forgiveness and cleansing according to 1 John 1:9", 217-231

Δεν υπάρχουν σχόλια: