Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο Theologie und Gegenwart

Στο νέο τεύχος Theologie und Gegenwart 52:1 (2009) δημοσιεύονται ανάμεσα στα άλλα και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Karl W. Niebuhr, "Rechtfertigung - der einzige Weg zum Heil? : zur Stellung der paulinischen Rechtfertigungslehre in der Soteriologie des Neuen Testaments", 2-15
  • Martin Mark, "Moses' "vergehende" und Christi "bleibende" Herrlichkeit : die kontrastiv-überbietende Profilierung der "Diener des neuen Bundes" (2 Kor 3,6) durch Paulus", 16-31
  • Claus P. März, "An Paulus kommt keiner vorbei : kreative Ansätze im nachpaulinischen Paulinismus", 32-41
  • Johan Leemans, "Die Paulusrezeption in der Alten Kirche", 42-54

Δεν υπάρχουν σχόλια: