Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Βιβλιοκρισίες στη νέα έκδοση του RBL

Στη νέα ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Review of Biblical Literature 11/3/2009 δημοσιεύονται οι εξής βιβλιοκρισίες - βιβλιοπαρουσιάσεις:

Michael F. Bird
The Saving Righteousness of God: Studies on Paul, Justification and the New Perspective
Reviewed by James P. Sweeney


James H. Charlesworth
The Historical Jesus: An Essential Guide
Reviewed by Peter J. Judge

Andrew D. Clarke
A Pauline Theology of Church Leadership
Reviewed by Jens Herzer
Tal Davidovich
Τhe Mystery of the House of Royal Women: Royal Pilagsim as Secondary Wives in the Old Testament
Reviewed by Yael Shemesh

Mary Dove
The First English Bible: The Text and Context of the Wycliffite Versions
Reviewed by Francis Dalrymple-Hamilton
Reviewed by Christo H. J. van der Merwe

David Flood, ed.
Peter of John Olivi on Genesis
Reviewed by Mark Elliott

David Flusser; translated by Azzan Yadin
Judaism of the Second Temple Period, Volume 1: Qumran and Apocalypticism
Reviewed by Joshua Schwartz

Richard S. Hess and Elmer A. Martens, eds.
War in the Bible and Terrorism in the Twenty-First Century
Reviewed by Brad E. Kelle

Alistair G. Hunter
An Introduction to the Psalms
Reviewed by Gert T. M. Prinsloo
Reviewed by John S. Vassar

Barclay M. Newman, ed.
The UBS Greek New Testament: A Reader's Edition
Reviewed by Cynthia Long Westfall

Anita Norich and Yaron Z. Eliav, eds.
Jewish Literatures and Cultures: Context and Intertext
Reviewed by Shlomo Berger

Robert B. Wright, ed.
The Psalms of Solomon: A Critical Edition of the Greek Text
Reviewed by Rodney A. Werline
Reviewed by Joel Willitts

Δεν υπάρχουν σχόλια: