Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Ένας τόμος με δημοσιεύσεις του Gilles Quispel

Από τον εκδοτικό οίκο Brill κυκλοφορεί μία συλλογή διαφόρων δημοσιεύσεων του καθηγητή της Ιστορίας του Αρχέγονου Χριστιανισμού στο Παν/μιο της Ουτρέχτης, Gilles Quispel (1916-2006), οι οποίες δημοσιεύθηκαν αρχικά στο διάστημα 1951-1983.Johannes van Oort (εκδ.), Gnostica, Judaica, Catholica. Collected Essays of Gilles Quispel . With additional Prefaces by April deConick and Jean-Pierre Mahé, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 55), Brill 2008
ISBN: 978 90 04 13945 9
€ 195.00

Περίληψη εκδοτικού οίκου
Οι 50 μελέτες που συγκεντρώθηκαν σε αυτόν τον τόμο αντιπροσωπεύουν τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο καθ. Quispel στη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας: τα κείμενα της βιβλιοθήκη του Nag Hammadi γενικά και το Ευαγγέλιο του Θωμάς ειδικότερα, το Διά τεσσάρων του Τατιανού και τις επιρροές του, το Corpus Hermeticum, το Μανιχαϊσμό, τις ιουδαϊκές καταβολές του Γνωστικισμού, το Γνωστικισμό και το μέλλον του Χριστιανισμού. Σε αυτόν τον τόμο δημοσιεύονται και μία σειρά λιγότερο γνωστών παλαιότερων κειμένων του Quispel (στο τμήμα ‘Catholica’).
Μέχρι λίγο πριν το θάνατό του ο καθηγ. Quispel συμμετείχε ενεργά στην έρευνα του Ευαγγελίου του Θωμά. Ήταν ο πρώτος που είδε το κοπτικό κείμενο του συγκεκριμένου ευαγγελίου, το οποίο στη συνέχεια εξέδωσε και μετέφρασε αρχικά στα 1959 και στη συνέχεια στα 2005. Ασχολήθηκε επίσης με το Διά τεσσάρων και τον
γνωστικό Βαλεντίνο. Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες του, που δημοσιεύεται στον τόμο, είναι ‘Τhe Muslim Jesus.’


Περιεχόμενα του τόμου
PART I: GNOSTICA
1. Christliche Gnosis, jüdische Gnosis, hermetische Gnosis
2. Coptic Gnostic Writings
3. The Demiurge in the Apocryphon of John
4. A Diatessaron Reading in a Latin Manichaean Codex
5. The Diatessaron in Iceland and Norway Co-author: Andrea van Arkel-De Leeuw van Weenen
6. The Diatessaron of Romanos
7. A General Introduction to the Study of the Diatessaron of Tatian
8. Genius and Spirit
9. Gnosis als Erfahrung
10. Gnosis and Culture
11. Gnosticism
12. The Gospel of Thomas Revisited
13. The Gospel of Thomas and the Trial of Jesus :23 PM
14. Das Hebräerevangelium im gnostischen Evangelium nach Maria
15. Hermann Hesse and Gnosis
16. Mani et la tradition évangélique des judéo-chrétiens
17. Marcion and the Text of the New Testament
18. Note sur “Basilide”
19. Origen and the Valentinian Gnosis
20. Saint Augustin et l’Évangile selon Thomas
21. Some remarks on the Gospel of Thomas
22. The Study of Encratism: A Historical Survey
23 Valentinian Gnosis and the Apocryphon of John
24. Valentinus and the Gnostikoi

PART II:
25. African Christianity before Minucius Felix and Tertullian
26. Ezekiel 1,26 in Jewish Mysticism and Gnosis
27. The Fourth Gospel and the Judaic Gospel Tradition
28. Jewish Christian Gospel Tradition
29. Jewish Gnosis and Mandaean Gnosticism. Some reflections on the Writing Brontè
30. A Jewish Source of Minucius Felix
31. Judaism and Gnosis
32. Jung and Pauli
33. Meristae Chapter 34. Plotinus and the Jewish Gnōstikoi
35. The Muslim Jesus

PART III: CATHOLICA
36. African Christianity before Tertullian
37. Anima naturaliter christiana
38. An Apocryphal Variant in Macarius
39. Apocalyptics and Gnosis from Job to Jan van Eyck
40. The Epistle to the Laodiceans: A Marcionite Forgery
41. Eros and Agape in the Gospel of John
42. L’Extase de Saint Paul
43. God is Love
44. Gregory of Nyssa and Mysticism
45. The Holy Spirit According to the Early Church
46. The Holy Spirit as Woman in Apocalypse 12
47. Johannesevangelium und Gnosis
48. Time and History in Catholic Christianity, especially Augustine
49. Utrecht and the Conversion of Germany. Liudger and the Gospel of Thomas

PART IV: EPILOGUE
50. Gnosis and the Future of Christian Religion
Για να διαβάσετε μία σύντομη παρουσίαση του τόμου από την April DeConick, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: