Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Το ρόδι στον αρχαίο κόσμο / Pomegranate in the ancient world

Η θεά Ήρα με ρόδι στο αριστερό χέρι
Ηραίο στην περιοχή του Salerno, 4ος-3ος
αι. π.Χ. Φωτο:asor)
Στο ιστολόγιο των American Schools of Oriental Research (ASOR) δημοσιεύεται ένα σύντομο κείμενο της Federica Spagnoli σχετικά με τη σημασία του ροδιού στον αρχαίο κόσμο και το συμβολισμό που αυτό περιέχει στις απεικονίσεις του στην τέχνη της Εγγύς Ανατολής: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: