Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 14 (2018)

Benjamin Marx, "'Wifely Submission' and 'Husbandly Authority' in Plutarch's Moralia and the Corpus Paulinum: A Comparison," 56-88

Δεν υπάρχουν σχόλια: