Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Ernst R. Wendland, "'Darkness is my closest friend' (Ps 88:18b): Reflections on the saddest psalm in the Psalter"

Δεν υπάρχουν σχόλια: