Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 46:3 (2015)

  • Molly M. Zahn, "The Samaritan Pentateuch and the Scribal Culture of Second Temple Judaism," 285-313 (abstract)
  • Angela Standhartinger, "Philo im ethnografischen Diskurs: Beobachtungen zum literarischen Kontext von De Vita Contemplativa," 314-344 (abstract)
  • Davina Grojnowski, "Flavius Josephus, Nehemiah, and a Study in Self-Presentation," 345-365 (abstract)
  • Brent Nongbri, "Archival Research on the Excavation of the Synagogue at Ostia: A Preliminary Report," 366-402 (abstract)
  • Adiel Kadari, "Did Elijah Show Respect to Royalty?," 403-429 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: