Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Tέσσερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης στο Dumbarton Oaks / Four NT manuscripts in Dumbarton Oaks

Η βιβλιοθήκη του Dumbarton Oaks φιλοξενεί σήμερα μία σειρά από χειρόγραφα και παπύρους. Μεταξύ αυτών και τέσσερα της Καινής Διαθήκης:

Acc. No. BZ.1939.12 = GA l 2139 (Ευαγγελιστάριο) -  11ος/12ος αι.
Acc. No. BZ.1962.35 = GA 1521 (Καινή Διαθήκη και Ψαλτήρας) - έτος 1084
Acc. No. BZ.1974.1 =  GA 705 (κατά Λουκάν και κατά Ιωάννην) - 13ος αι.
Acc. No. BZ.2009.033  (Τετρατευάγγελον) - 13ος αι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: