Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RHPR / An article of biblical interest in the current issue of RHPR

Revue d' Histoire et de Philosophie Religieuses 95:1 (2015)

Michael Langlois, "Les manuscrits de la mer Morte à l’aune de la philologie matérielle," 3-31 
This paper offers a methodology for the study of the Dead Sea Scrolls that takes into account their material features. Archaeological context, writing medium, layout, palaeography, orthography, divisions, annotations, and the redaction of these manuscripts must be diligently studied, for each of these aspects may influence our understanding of the literary works under consideration.

Δεν υπάρχουν σχόλια: