Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of Vig Chr

Vigiliae Christianae 69:2 (2015)

Daniel Eastman, "Cursing in the Infancy Gospel of Thomas," 186-208 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: