Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Τονισμός, πνεύματα και μεταγραφή χειρογράφων / Accentuation and transcribing

Στο ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο για τον τονισμό των κειμένων που μεταγράφονται ως μία χρήσιμη πρακτική για την αποφυγή λαθών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: