Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 9 (2013)  έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο: 

John K. Goodrich, "The Interpretation οf μέτρον πίστεως ιn Romans 12.3—Rejoinder τo Porter αnd Ong"

Δεν υπάρχουν σχόλια: