Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Στο τρέχον ZNW / In the current ZNW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 103:2 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Knut Backhaus, "Die Erfindung der Kirchengeschichte : zur historiographischen Funktion von Apg 12", 157-176 
  • Klaus Thraede, "Schwierigkeiten mit 1Kor 5,1-13", 177-211
  • Stefan Schreiber, "Aus der Geschichte einer Beziehung : die Funktion der Erinnerung in 1Thess 2,1-12", 212-234 
  • Gert J. Steyn, "The ending of Hebrews reconsidered", 235-253 
  • Stephan J. Witetschek, "Quellen lebendigen Wassers : zur Frage nach einem "johanneischen" Motiv in EvThom 13", 254-271 
  • Christian Blumenthal, "'Göttliche Natur' versus 'große Art' : Theologie und Christologie in der fayumischen Übersetzung von 2Petr in P.Mich. 3520", 272-282 
  • Taras Khomych, "The construction of 2 Corinthians 1,20 revisited", 283-290 
  • Tjitze Baarda, "Mk 1:41: orgistheis : a reading attested for Mar Ephraem, the Diatessaron, or Tatian", 291-295

Δεν υπάρχουν σχόλια: